Informace o projektu

Podpora zavedení kursu Antropologie a město

Kód projektu
FRVS/1487/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Kurs chce zprostředkovat orientace a vhled do tématu sociálně-antropologických výzkumů ve městě. Témata, na něž se chceme především soustředit, jsou sociální vyloučení/ sociální integrace a spor o veřejný prostor.
Literatura, která doprovází jednotlivá témata, zahrnuje jak klasické etnografie Chicagské školy a „realistické“ etnografie poválečného období, tak současné práce, které ztělesňují rostoucí teoretickou a metodologickou diverzitu. Každý z diskutovaných titulů bude vysvětlen ze tří hledisek:
1)teoretického hlediska, které se soustředí na specifická tvrzení, které v něm zaznívají vzhledem ke kultuře a sociální organizaci;
2)metodologického hlediska, které zahrnuje otázky po tom, jak jsou v těchto textech použity různé výzkumné nástroje (zúčastněné pozorování,
rozhovory), design výzkumu (komunitní studie, studie veřejného prostoru – street corner studies, studie malých skupin) a techniky prezentace dat (zveřejnění jednotlivých znaků, použití vybraných citátů, výběr z terénních poznámek); a 3)hlediska osobní perspektivy pisatele/ pisatelky, která odkazuje k narativní vrstvě těchto studií (zda-li a jak výzkumníci umisťují do svého textu svůj vlastní hlas a hlasy těch, o nichž píší).

Výsledky

*Vypracování podrobného sylabu kursu. *Zařazení kursu „Sociální antropologie a město“ do stálé nabídky povinně volitelných předmětů v rámci studia oboru Sociální antropologie. *Shromáždění a digitalizace základních sociologických a sociálně-antropologických prací studujících městský prostor a život ve městě. *Vytvoření webové prezentace kursu. *Uspořádání oborového workshopu „Sociální antropologie a město“. *Příprava a vydání online publikace z workshopu „Sociální antropologie a město“. *Zavedení tématu antropologických studií města do profilační nabídky magisterského studia na katedře sociologie FSS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info