Informace o projektu

Platforma pro poskytování specializovaných meteo-predikací pro oblast energetiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
TA04020645/2014
Období řešení
7/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Mycroft Mind, a. s.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
NESS Czech s.r.o.

Cílem projektu je navrhnout a vyvinout modulární softwarový systém predikce výroby elektřiny ze solárních a větrných elektráren spolu se spotřebou elektrické energie na základě výstupů numerických modelů předpovědi počasí, kterými jsou mimo jiné pole globálního krátkovlnného
záření, oblačnosti, vlhkosti vzduchu, větru a teploty vzduchu. Z těchto předpovědí prováděných deterministicky i ensemblově je po korekci výstupů těchto polí možné sestavovat modely predikce spotřeby a výroby elektrické energie s tím, že použití vícero meteorologických modelů snižuje chyby a zvyšuje spolehlivost těchto předpovědí. Spolehlivost a univerzálnost předpovědí je dále zvyšována implementací "real time" verifikace výsledků meteorologických modelů (porovnáváním a vyhodnocováním vůči skutečnosti) tak, aby pro předpověď výroby a spotřeby energie byly použity nejlepší meteorologické modely či členy ensemblu numerické předpovědi.
Výsledkem projektu bude vysoce spolehlivý, modulární a flexibilní systém poskytující předpovědi energetickým firmám (včetně teplárenství) dle jejich konkrétních požadavků a informací na komerční bázi.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info