Informace o projektu
Konceptualizace bezpečnosti po 11. září 2001 na případu areálové studie bezpečnostních hrozeb Andského společenství národů

Kód projektu
KJB708140701
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
bezpečnost; bezpečnostní hrozby; vojenské hrozby; politické hrozby; societální hrozby; ekonomické hrozby; environmentální hrozby; Andské společenství národů; Kolumbie; Venezuela; Bolívie; Ekvádor; Peru

Cílem předkládaného projektu je provést kritickou analýzu konceptu bezpečnosti Kodaňské školy po 11. září a současně podat ucelený přehled bezpečnostních hrozeb na území Andského společenství narodů. Speciální pozornost bude věnována problematice řešení kolumbijského konfliktu a jeho přelévání do ostatních států regionu. Text bude napsán jako studie areálu Andského společenství za použití empiricko-analytické metody, přičemž v některých dílčích částech bude použita metoda deskripce. Zvolen bude víceúrovňový přístup, umožňující jednak analýzu státní, regionální i globální úrovně. Projekt se bude pohybovat i v interdisciplinární rovině na pomezí bezpečnostních studií, politologie, mezinárodních vztahů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info