Informace o projektu

Filozofické a náboženské kořeny díla Karla Vorovky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA401/07/0236
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Vorovka Karel, filosofie, gnose, dějiny české filozofie

Předkládaný projekt tematicky spadá do dějin české filosofie přelomu 19.-20. století. Cílem projektu je prozkoumat filosofické, náboženské a kulturní kořeny myšlení Karla Vorovky. Tento vědec a filosof, který je dnes hodnocen jako jeden z nejoriginálnějších a nejhlubších českých filosofů 20. století, zanechal výjimečné dílo, jež vzniklo prolnutím perspektiv exaktních věd, zejm. matematiky a fyziky, filosofie a náboženství. Jako celek nebyl Vorovkův příspěvek k české filosofii dosud systematicky prozkoumán a analyticky zpracován. Výzkum navrženého projektu se proto týká původních vědeckých východisek Vorovkovy filosofie, podrobně analyzuje její náboženské souvislosti, uceleně znázorňuje její obsah a hodnotí její vliv v národních i mezinárodních měřítcích. Osu výzkumu tvoří tato témata: Vorovkovo pojetí transcendentální filosofie I. Kanta; teorie poznání napětí mezi skepsí a gnosí; kritické pochopení filosofie T. G. Masaryka; interpretace moderní americké filosofie; Vorovkovy politické názory. Protože byl Vorovkův skutečný význam dosud opomíjen (vlivem zkresleného hodnocení Z. Nejedlého), neexistuje v české odborné literatuře žádná syntetická práce o tomto mimořádném autorovi. Smyslem projektu je tuto mezeru v české historiografii odstranit; jeho výstupem bude proto komplexní monografie o Vorovkově životě a díle.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info