Informace o projektu
Umělecký mecenát olomouckých biskupů a kapituly kolem poloviny 18. století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/07/0773
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
mecenát, biskupové, kapitula, Olomouc, Morava, 18.století

Podstatou na tři roky navrhovaného projektuje příprava rukopisu vědecké studie zaměřené na interpretaci významu výtvarných děl jakožto prostředku komunikace ve specifickém kulturním, sociálním i politickém kontextu - v prostředí olomouckého biskupství a metropolitní kapituly ve 30.-60.letech 18. století. Studium bude založeno na analyzování funkcí výtvarných děl v rámci různých strategií kulturního mecenátu u obou institucí i jejich významných představitelů, sledovány budou ty faktory, které ovlivňovaly jejich podobu, zejména široce strukturované postavení objednavatelů a způsoby objednávek a distribuce uměleckých děl. Cílem je poukázat též na konkrétně doložené systémové změny v celém systému kulturního mecenátu na prahu osvícenství a zasadit je do širšího dobového a teritoriálního kontextu. S tím souvisejícím úkolem bude rovněž sledování podobně systémových změn v organizaci umělecké tvorby v tomto období. Výstupem grantového projektu bude kromě rukopisu vědecké studie rovněž podrobná dokumentace.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info