Informace o projektu

Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/07/0806
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
málotřídní školy, řízení a rozvoj málotřídek, vdělávací politika

Výzkumný projekt se zaměří na málotřídní školy, které jsou specifickým organizačním útvarem našeho základního školství. Záměrem je identifikovat hlavní podmínky existence těchto škol a hledal potenciály jejich dalšího rozvoje. Hledány budou jednak uvnitř škol samotných, kde budeme sledovat zejména specifika řízení málotřídek. Druhý pohled na toto téma bude akcentovat podmínky rozvoje vnějšího, tedy zejména podmínky legislativní, ekonomické, demografické a místní. V metodologické rovině se výchozím rámcem stane studium domácí, ale zejména zahraniční literatury o této problematice, následovat bude obsahová analýza legislativních dokumentů a sociodemografická analýza venkova, jehož doménou právě tyto školy jsou. V empirické rovině bude stěžejní dotazníkové šetření mezi řediteli málotřídek a starosty příslušných obcí. Tato data budou doplněna podrobnějším pohledem na konkrétní případ fungování málotřídní školy v obci, získaný prostřednictvím případové studie. Projekt přispěje do stále se vracejících diskusí o těchto školách (probíhajících v celé Evropě), identifikuje hlavní okolnosti jejich současného fungování a poukáže na potenciály jejich dalšího rozvoje.Upozorní rovněž na možné inspirace využitelné i v hlavním proudu základního školství.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info