Informace o projektu

Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Kód projektu
FRVS/86/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je vytvoření multimediálního průvodce po významných geologických lokalitách na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry. Návrh navazuje na již ukončený projekt řešící obdobné lokality Moravy a Slezska. Tento průvodce bude dostupný všem zájemcům na serveru Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako HTML stránka. Výsledný materiál budou moci využít jak studenti při výuce geologie na všech vysokých školách univerzitního i technického zaměření, tak i jejich pedagogové při přípravě terénních cvičení. Průvodce usnadní studentům geologie získávání praktických zkušeností v terénu a doplní jejich znalosti z předmětů vycházejících z poznatků mineralogie a petrologie. Materiál ocení i další zájemci o tyto obory v rámci kombinované formy studia, univerzity třetího věku, celoživotního vzdělávání, popř. i z řad laické veřejnosti. Určitě se stane významnou pomůckou i pro praktickou výuku přírodovědy na základních a středních školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info