Informace o projektu

Zřízení společné výukové Laboratoře molekulární biologie a buněčné fyziologie

Kód projektu
FRVS/499/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Jedná se o společný návrh dvou oddělení Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU, které jsou orientovány na molekulární biologii a živočišnou fyziologii. Projekt je zaměřen na zřízení nové společné výukové laboratoře využívající molekulárně biologické přístupy a metody na modelech savčích buněčných populací. Tato laboratoř bude intenzívně využívána při vědecké výchově formou a) výuky metodicky zaměřených předmětů, b) vypracovávání diplomových a disertačních prací. Bude vybudována nová společná metodická základna, která bude sloužit k praktickému osvojení dovedností a k hlubšímu pochopení studovaných dějů v savčích buňkách na úrovni buněčné a molekulární. Projekt je koncipován tak, aby byly efektivně sdíleny výukové prostory a přístrojové vybavení v novém Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích a byla zajištěna vysoká kvalita praktické výuky a vědecké výchovy studentů oborů molekulární biologie, genetiky a živočišné fyziologie a to na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info