Informace o projektu
Pokročilé techniky analýzy dat MR zobrazení tenzorů difuze míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Kód projektu
MUNI/A/1464/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) je relativně nová metoda využitelná pro detekci strukturální patologie bílé hmoty centrálního nervového systému u nejrůznějších patologických stavů. Jedním z nich je i roztroušená skleróza (RS), v otázce diagnostiky tohoto onemocnění má dle dostupných údajů tato technika velký potenciál. Analýza dat DTI zobrazení je obecně poměrně nesnadná, vyžaduje nejrůznější sofistikované postupy softwarového zpracování. Zatímco v případě DTI zobrazení mozku existují již poměrně robustní a standardizované metodické postupy, otázka analýzy DTI dat míchy není uspokojivě vyřešena a je proto otevřená inovativním přístupům. Cílem tohoto projektu je vyvinout semiautomatickou metodu měření parametrů DTI zobrazení krční míchy s využitím konvenčních obrazů MR zobrazení se segmentací jednotlivých strukturálních komponent míchy. Tyto algorytmy budou testovány na MR datech skupiny zdravých dobrovolníků, provedená měření budou porovnána s obvyklými manuálními technikami měření. V druhé fázi tohoto projektu budou vyvinuté metody použity pro analýzu DTI dat skupiny pacientů s klinicky izolovaným sydromem a s roztroušenou sklerózou s cílem porovnat parametry DTI zobrazení krční míchy jednotlivých podskupin pacientů se zdravými dobrovolníky a zmapovat tak míru strukturálního poškození bílé a šedé hmoty míchy v počátečním stádiu demyelinizačního onemocnění. Pro verifikaci praktické použitelnosti vyvinuté metodiky bude též porovnána míra korelace parametrů DTI zobrazení s tíží klinického postižení pacientů při semiautomatické a manuální analýze obrazových dat.

Výsledky

Byla navržena semiautomatická metoda pro analýzu strukturálních i difúzních MR obrazů krční míchy. Přesnost této metody byla statisticky ověřena, výsledky ukazují na dobrou využitelnost této techniky pro měření skalárních parametrů difuzivity.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info