Informace o projektu
Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-24117S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Histonový chaperon Spt6 je vysoce konzervovaný protein, který se účastní procesů transkripční elongace, spravování chromatinu a zpracování mRNA. Spt6 je potřebná k vazbě RNA procesních faktorů na RNA polymerázu II (RNAPII) ve fázi transkripční elongace. Flexibilní C-terminální doména RNAPII (CTD) je rozpoznávána tandemovou SH2 doménou proteinu Spt6. Změny ve fosforylaci na CTD s kozervovanou repeticí heptapetidu Y1S2P3T4S5P6S7 kontrolují během transkripčního cyklu vazbu transkripčních a mRNA procesních faktorů na RNAPII. Nedávno bylo ukázáno, že fosforylace na pozici Y1 podporuje vazbu elongačního faktoru Spt6. V předkládaném projektu navrhujeme použití nukleární magnetické rezonance (NMR), dynamické analýzy transkriptomu (DTA) a fluorescenční anizotropie (FA) k pochopení klíčových molekulárních a strukturních vlastností, které ovlivňují interakci mezi Spt6 a specificky fosforylovanou CTD in vivo a in
vitro.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info