Informace o projektu

Evoluce genomu a časoprostorová diversita v tribu Arabideae

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-18545S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Tribus Arabideae s více než 487 druhy je největším tribem čeledi Brassicaceae; mnohé druhy rodu Arabis a Draba jsou široce rozšířené a některé jsou pěstovány jako okrasné rostliny. Diversifikace do několika linií s rozdílnou fylogeografickou minulostí činí z tribu Arabideae skvělý systém pro analýzu evoluce genomu rostlin. V navrhovaném projektu budeme rekonstruovat evoluci genomu metodami srovnávací cytogenomiky a epigenetiky, a také pomocí sekvenování nové generace. U zástupců hlavních fylogenetických linií etablujeme strukturu současných i ancestrálních genomů a porovnáme je s diversitou DNA repetic. Zjištěné vzprce genomové organizace a variabilita analyzovaných repetic budou porovnány s několika intrinsickými a extrinsickými faktory. Rozsah a rychlost genomových změn bude konfrontována s fylogenetickým postavením, způsobem reprodukce (samo- vs. cizosprašnost), žvotní formou (jednoletky vs. trvalky), nadmořskou výškou (nižinné vs. horské druhy) a geografickým původem. Poprvé budou získány údaje o mechanismu a dynamice chromosomové reorganizace pro celý tribus cévnatých rostlin.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info