Informace o projektu

Interní propedeutika pro zahraniční mediky

Kód projektu
MUNI/FR/1527/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Cílem projektu Interní propedeutika pro zahraniční mediky je vytvoření původního učebního materiálu, který by reflektoval reálný stav výuky v klinických oborech na LF MU a s tím související potřeby zahraničních mediků. Předmět Čeština pro cizince se na LF MU učí celkem osm semestrů studia. Cílem výuky češtiny je naučit zahraničního medika komunikovat s českým pacientem a českým zdravotnickým personálem, a vytvořit mu tak podmínky pro absolvování povinných praxí v klinických oborech.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info