Informace o projektu

RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-16050S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Vývoj samčího gametofytu dává jedinečnou příležitost ke studiu a pochopení mechanismů transkripční a translační regulace procesů buněčné diferenciace, kdy dva typy buněk nastupují dvě odlišné vývojové dráhy. Tato diferenciace odráží diverzifikaci příslušných molekulárních
regulačních drah. Potřeba intenzivní translace během růstu pylové láčky navíc ukazuje na potřebu robustního úložného a transportního systému pro skladování, dopravu a precizně kontrolovanou translační aktivaci transkriptů účastnících se probíhající buněčné morfogeneze. V předkládaném projektu si klademe za cíl popsat a funkčně charakterizovat RNA vazebné proteiny, které se přímo podílejí na translační represi a přesné lokalizaci skladovaných transkriptů v samčím gametofytu. Naším dalším cílem je podrobná proteomická charakterizace
ribonukleoproteinových částic formovaných právě kolem zkoumaných specifických RNA vazebných proteinů. K dosažení popsaných cíle plánujeme využít jak vybraných kandidátských RNA vazebných proteinů tak skladovaných transkriptů uložených v těchto specializovaných
RNP komplexech.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info