Informace o projektu

Inovace výuky práva cenných papírů (Cenné papíry)

Kód projektu
MUNI/FR/1204/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zavedení nového povinného předmětu "Právo cenných papírů", který bude poprvé vyučován v období podzim 2015 pro celý magisterský ročník (a to i v dalších letech, vždy v podzimním semestru). Do výuky (ať ji v podobě přednášek či přípravě výukových materiálů či zadání na dovednostní semináře) budou zapojeni experti na vybrané otázky práva cenných papírů - burzu cenných papírů, elektronické cenné papíry, regulaci obchodníků s cennými papíry a procesní aspekty práva cenných papírů.