Informace o projektu

Celní právo (CelP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
MUNI/FR/1716/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je inovace povinných předmětů "BZ506K Celní právo" a "BF504Zk Celní správa a nepřímé daně". Podstatou je posílení praktických a dovednostních aspektů výuky se zaměřením na regulaci celního práva v ČR, EU a na mezinárodní úrovni, včetně akcentů na činnosti zabezpečované orgány celní správy (např. správa spotřebních daní). V rámci výuky budou pro specializovaná témata zapojeni experti z praxe (především z Generálního ředitelství cel a Celního úřadu pro Jihomoravský kraj).