Informace o projektu

Tourism Destination Governance a jeho aplikace v praxi ČR (TDG)

Kód projektu
MUNI/A/1250/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavním smyslem projektu je výzkum interakcí aktérů cestovního ruchu v destinaci, s důrazem na povahu a motivy jejich vzájemné spolupráce. Projekt vychází z poznatkové báze v současné době realizovaného specifického výzkumu „Tourism destination governance v kontextu institucionálních směrů teorie regionálního rozvoje“. Předmětem projektu jsou návazné aktivity zaměřené především na empirický výzkum problematiky v českém prostředí. Za nosné výstupy projektu jsou považovány články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Publikace

Počet publikací: 10