Informace o projektu
Odhad poptávky na trzích dopravních služeb pomocí spotřebitelského průzkumu (TranSurvey)

Kód projektu
MUNI/A/1203/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt, který přímo navazuje na projekty spec. výzkumu z let 2004-2014, řeší jednu ze specifických součástí regulace trhu dopravních služeb - modelování poptávky na základě empirických dat. Cílem projektu je ověření vhodného designu spotřebitelských šetření na trzích dopravních služeb (zejména hromadné osobní dopravy autobusové a železniční) a jejich využití pro odhad poptávky na těchto trzích. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly v souladu se zaměřením svých diplomových a disertačních prací. V jednotlivých projektech bude ověřena využitelnost spotřebitelských šetření pro modelování poptávky a ověřen vhodný design těchto šetření. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info