Informace o projektu

Weblog: okno do duše adolescenta

Kód projektu
KJB708140702
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor/Program
Akademie věd ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
adolescent, internet, blog, identita

Weblogy (blogy) jsou webové stránky, ve kterých jsou záznamy usporádány v chronologické sekvenci, což jsou typicky verejne prístupné denníky na internetu. Predmetem predkládaného výzkumu jsou weblogy ceských adolescentu, které vnímáme jako unikátní príležitost ke studiu života adolescentu. Ptáme se, kdo weblogy píše, jak se adolescenti vyporádávají v blozích s jejich vývojovými úkoly, jaké jsou jejích každodenní problémy a radosti a jak je popisují ve svých denících. Máme také v úmyslu srovnat, jak se skrze weblogy prezentují ceští a americtí adolescenti, což dává výzkumu mezinárodní dimenzi. Další výzkumný cíl je metodologický: plánujeme overit data sebraná na internetu a chceme vyvinout nástroje pro overení dat v internetovém dotazníku. Používáme tri nezávislé metody k naplnení výzkumných cílu: obsahovou analýzu, kvalitativní rozhovory a webový dotazník.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info