Informace o projektu

Weblog: okno do duše adolescenta

Kód projektu
KJB708140702
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
adolescent, internet, blog, identita

Weblogy (blogy) jsou webové stránky, ve kterých jsou záznamy usporádány v chronologické
sekvenci, což jsou typicky verejne prístupné denníky na internetu. Predmetem predkládaného
výzkumu jsou weblogy ceských adolescentu, které vnímáme jako unikátní príležitost ke studiu
života adolescentu. Ptáme se, kdo weblogy píše, jak se adolescenti vyporádávají v blozích s jejich
vývojovými úkoly, jaké jsou jejích každodenní problémy a radosti a jak je popisují ve svých
denících. Máme také v úmyslu srovnat, jak se skrze weblogy prezentují ceští a americtí adolescenti,
což dává výzkumu mezinárodní dimenzi. Další výzkumný cíl je metodologický: plánujeme overit
data sebraná na internetu a chceme vyvinout nástroje pro overení dat v internetovém dotazníku.
Používáme tri nezávislé metody k naplnení výzkumných cílu: obsahovou analýzu, kvalitativní
rozhovory a webový dotazník.

Publikace

2009

2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info