Informace o projektu

Posílení výuky odborníky z praxe a vzdělávání v oblasti výukových metod (ODMET)

Kód projektu
MUNI/FR/1267/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Navrhovaný projekt je rozdělen na 2 dílčí části. První se soustředí na posílení praktických aspektů výuky na katedře sociální pedagogiky Pdf MU (předmětů soc. pedagogika, soc. práce, multikulturní výchova a psychologie) a to zejména výukovou podporou odborníky z praxe. Druhá část projektu je zaměřena na posílení výukových kompetencí kmenových pedagogů těchto předmětů absolvováním specializovaných školení. Cílem projektu je celkové zkvalitnění výuky a její navázání na sociálně-pedagogickou praxi.