Informace o projektu

Inovace předmetu navazujícího magisterského studia NV302K Veřejné stavební právo

Kód projektu
MUNI/FR/1660/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je inovace stávajícího povinně volitelného předmětu „Veřejné stavební právo “ v rámci jeho výuky v magisterském navazujícím studijním programu, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Inovace by měla spočívat v posilování praktických aspektů vzdělávání, a to formou zaměření výuky na konkrétní instituty dané materie z pohledu praktického uplatnění, důraz bude kladen na výuku prostřednictvím praktických ukázek z problematiky veřejného stavebního práva, aj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info