Informace o projektu
3. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - financování komplementární a alternativní metody léčby v rámci vveřejného zdravotního pojištění (MLŠZP)

Kód projektu
MUNI/B/1502/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem Letní školy zdravotnického práva je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti zdravotnického rpáva. Vzhledem k tomu, že zdravotnické právo, je jako relativně nový obor na vzestupu, jsme si vědomi aktuálnosti a potřeby vzdělávání mladých právníků a zdravotníků v této oblasti.
Navrhovaná konference si klade za cíl umožnit prezentace výsledků odborné činnosti a především pak cennou mezioborovou odbornou diskusi na dané téma.
Výstupem konference bude tématická publikace-sborník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info