Informace o projektu

Procesy ve věcech spotřebních daní a cel (PSDC)

Kód projektu
MUNI/A/1475/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem bádání v rámci projektu specifického výzkumu s názvem Procesy ve věcech spotřebních daní a cel a akronymem PSDC budou procesy při správě spotřebních daní a cel, se zaměřením na vyhledání a identifikaci řízení a dílčích postupů při správě daní a cel a jejich systémové pojetí. Na základě předchozího výzkumu projekt vychází z hypotézy, že právo EU upravuje pouze vybrané procesy a postupy, přičemž absence společné úpravy a reálná odlišnost regulace v členských státech může způsobit komplikace při vyměřování a placení daní a cel s fiskálními dopady do rozpočtů členských států i rozpočtu EU.

Na základě předchozích poznatků a výsledků své odborné činnosti přitom mohou řešitelé konstatovat potřebu hlubšího zkoumání předmětné materie. Výzkum v této oblasti má význam z pohledu teorie finančního práva i z pohledu de lege aplicata. Nedostatečná pozornost věnovaná procesním institutům může vést nejen k nesystémovosti či mezerám v rámci právní regulace, ale rovněž ke kauzám ovlivňujícím nejen fiskální zájmy EU a jejích členských států, ale svým způsobem i narušit hospodářskou soutěž či ohrozit jiné (nefiskální) zájmy státu i jiných stakeholderů. V rámci systematizace proto při řešení projektu budou mj. vymezeny shodné instituty a identifikovány oblasti dosud nedostatečně upravené či harmonizované.

Publikace

Počet publikací: 4