Informace o projektu

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2) (REPP-CO2)

Logo poskytovatele
Kód projektu
NF-CZ08-OV-1-006-2015
Období řešení
1/2015 - 11/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Česká geologická služba
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Miligal, s.r.o.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
International Research Institute of Stavanger

Projekt REPP-CO2 je zaměřen na rozvoj technologie geologického ukládání oxidu uhličitého v České republice, v souladu s hlavním cílem Programu CZ08 Norských fondů 2009-2014, jímž je „zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS“. Ukládání CO2 je koncovým článkem technologického řetězce této metody.
Navrhovaný projekt je zásadním krokem pro posun úrovně technologické připravenosti (TRL)
geologického ukládání CO2 v českém prostředí z úrovně TRL 4 (technologie ověřená v laboratoři) na úroveň TRL 5 (technologie ověřená v relevantním prostředí). Pro ukládání CO2 znamená TRL 5 jeho ověření formou pilotního projektu na konkrétní geologické struktuře obdobného typu jako případná budoucí úložiště průmyslového měřítka.
Dílčí cíle projektu odrážejí klíčové přínosy, kterých bude v případě realizace projektu dosaženo. Tyto cíle jsou:
(i) Posoudit vybranou geologickou strukturu (vytěžené ložisko ropy) jako potenciální úložnou
strukturu pro výzkumný pilotní projekt geologického ukládání CO2, a to s využitím metodického postupu podle zákona č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur;
(ii) Posílit česko-norskou spolupráci v oboru geologického ukládání CO2 a s ním spojeného výzkumu a vývoje;
(iii) Otestovat metodiku, postupy a kritéria pro popis a posuzování plánovaného úložného komplexu pro CO2, stanovené zákonem č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, v reálných podmínkách při přípravě konkrétního úložiště;
(iv) Realizovat geologické modelování úložiště a následnou numerickou simulaci injektáže CO2;
(v) Provést rizikovou analýzu úložiště, včetně posouzení střetů zájmů, návrhu opatření na snížení rizik a sestavení monitorovacího plánu úložiště;
(vi) Nově posoudit potenciál horninových struktur karpatské soustavy v ČR z hlediska možností ukládání CO2.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info