Informace o projektu

Studium struktury, elektronických a optických vlastností tuhých roztoků oxidů s využitím ab initio výpočtů

Kód projektu
7AMB15AT017
Období řešení
1/2015 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Nové pokročilé aplikace kladou stále větší nároky na vývoj multifunkčních materiálů s precizně definovanými a řiditelnými vlastnostmi. Komplexní a systematické hledání vyhovujících materiálů experimentálně je ovšem velmi náročné na čas a finanční zdroje. Díky značnému zvýšení dostupného výpočetního výkonu představuje v posledních letech teoretické modelování struktury a vlastností materiálů vhodnou alternativu k experimentálním systematickým studiím.
Oxid titaničitý (TiO2) je velmi zajímavým materiálem, který je intenzivně studován kvůli svými optickým, elektrickým a chemickým vlastnostem. Předpokládá se, že aplikačně zajímavé vlastnosti TiO2 mohou být dále vylepšeny, obohaceny nebo jemně vyladěny připravením směsného oxidu TiXO2, v němž X představuje nějaký další prvek. V rámci navrhovaného projektu spolupráce mezi výzkumnou skupinou Plazmové technologie - CEITEC Masarykova univerzita (PT-CEITEC) a skupinou Computational Materials Science z Montanuniversitat Leoben (CMS-MUL) plánujeme významně použít ab initio výpočty pro výzkum strukturálních, mechanických, elektronických a optických vlastností různých tuhých roztoků oxidů TiXO2, kde X je prvek ze skupiny IIIB-VB nebo Si. Zároveň budou některé predikce vybraných oxidů testovány experimentálně, zejména pomocí optických metod charakterizace tenkých vrstev, které jsou vyvíjeny ve skupině CEITEC MU.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info