Informace o projektu

Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky

Kód projektu
MUNI/41/V 38/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
dovednosti, osvojování dovedností, etapy procesu osvojování dovedností, didaktický test

Projekt má být určen na pokrytí nákladů na výzkum úrovně dovedností žáků. Tento výzkum bude prováděn formou didaktického testu, který bude zadáván žákům 6. ročníku základní školy. Test bude rozdělen do několik částí, z nichž každá bude obsahovat soubor úloh patřících do jednotlivých etap procesu osvojování dovedností. Cílem testu je nejenom zjistit úroveň osvojení dovedností žáky v podobě dosažených bodů, ale také posoudit, jaké úlohy činily žákům největší obtíže, tzn. do které etapy tyto úlohy patřily. Dále plánuji publikaci zjištěných výsledků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info