Informace o projektu

Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR. (Biodiverzita)

Logo poskytovatele
Kód projektu
EHP-CZ02-OV-1-006-2014
Období řešení
1/2015 - 8/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Dům ekologické výchovy Lipka
Naturvernforbundet
Hnutí Duha
Hnutí DUHA Olomouc
Hnutí DUHA - Sedmá generace

Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím komplexní informační kampaně, aktivního zapojování občanů a modelových výukových programů zvýšit povědomí široké veřejnosti o biodiverzitě, její ochraně a také obecnou motivaci lidí biodiverzitu chránit v každodenním životě. Výstupy projektu - kurzy praktické ochrany biodiverzity a kurzy ochrany velkých šelem, výukové moduly pro vysokoškoláky a středoškoláky, rozsáhlé mediální a osvětové aktivity včetně konference o biodiverzitě na Regiontour 2016 - osloví více než 300 000 osob z cílových skupin a v praktických aktivitách ochrany biodiverzity zaangažují přes 900 osob. Projekt v sobě také spojuje inovativní výzkumné a hodnotící aktivity a přenos know-how mezi norským subjektem, který má rozsáhlé zkušenosti s informačními kampaněmi, a českými partnery projektu. Díky tomu dojde k dlouhodobému rozvoji bilaterální spolupráce. Hlavním výsledkem projektu je zprostředkování snadno pochopitelných a atraktivně prezentovaných informací o biodiverzitě statisícům lidí, kteří se dříve neměli možnost o tématu dozvědět v pro ně srozumitelné formě, čímž projekt přispěje k odstranění problému nízké informovanosti o biodiverzitě v ČR. Role výzkumného týmu Masarykovy univerzity spočívá v realizaci reprezentativního kvantitativního šetření, focus groups, publikační odborné činnosti na základě těchto výzkumů a konzultací s dalšími partnery projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info