Informace o projektu

Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.

V projektu chtějí zapojené veřejné vysoké školy společným koordinovaným postupem řešit problematiku dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů a jejich archivaci v prostředí vysokých škol a vytvořit efektivní nástroje a mechanismy pro podporu uvedených oblastí, které by splňovaly povinnosti vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Projekt je zaměřen primárně na digitální dokumenty, tzn. dokumenty, které vznikly pouze v digitální podobě. Závěry se současně využijí dle potřeby pro práci s dokumenty v listinné podobě, protože se některé buď do digitální podoby převádějí anebo se zpracovávají digitálně jejich metadata. Řešena bude jejich správa a ukládání po dobu jejich „životního cyklu“, tj. před uplynutím skartační lhůty, stejně jako archivace digitálních dokumentů, tzn. jejich následné trvalé uložení a správa digitálních archiválií.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info