Informace o projektu

Automatická analýza modelů pomocí procházení stavového prostoru

Kód projektu
GP201/07/P035
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
modelování, simulace, verifikace, stavový prostor
Logo poskytovatele

Projekt se zabývá třemi typy modelovacích formalismů: rozšířenými konečnými automaty, systémovými modely a modely založenými na agentech. Aplikace těchto modelů sahají od návrhu a verifikace počítačových systémů až po studium komplexních systémů. Tématem projekt je automatická analýza těchto modelů technikou procházení stavového prostoru. Tento typ analýzy poskytuje bohatší informace o modelu než simulace, která je pro analýzu běžně používána. Projekt se zaměřuje na studium prakticky používaných modelů, na návrh a evaluaci nových technik a ana syntézu a přenos technik vyvinutých v různých aplikačních doménách.

Výsledky

Cílem projektu je vytvořit databázi modelů a zkoumat vlastnosti jejich stavových prostorů, vyvíjet nové techniky analýzy založené na procházení stavových prostorů, implementovat je a experimentálně vyhodnocovat. Výstupy projektu budou veřejně dostupné pomocí internetového portálu projektu.

Publikace

2009

2008

2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info