Informace o projektu

fithesis3 (fithesis3)

Kód projektu
MUNI/33/02/2015
Období řešení
4/2015 - 9/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Výstupem projektu bude nová LaTeXová třída fithesis3 pro sazbu závěrečných prací spolu s technickou a uživatelskou dokumentací a autorským slabikářem shrnujícím ověřené postupy a časté chyby týkající se formy, kterých je vhodné se při psaní závěrečné práce na MU vyvarovat. Všechny tři uvedené dokumenty budou sepsány v angličtině. Projekt vychází z aktuálně používané verze fithesis2.

Publikace