Informace o projektu
Posilování projektově orientované výuky

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/04/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na posílení praktické výuky studentů navazujícího magisterského studia mezifakultního oboru (FSpS - mateřská fakulta, ESF – kooperující fakulta) Management sportu v oblasti projektového řízení. Konkrétně jde o získání schopnosti studentů (absolventů) pro vyhledávání, přípravu, schvalování, financování, řízení, monitorování, následnou kontrolu a realizaci projektů v organizacích státní správy a samosprávy, ziskových a neziskových organizací sportovního charakteru a volnočasových aktivit. S využitím nástrojů projektového řízení a spolupráce s odborníky a firmami z dané oblasti. Tento koncept výuky směřuje ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů daného oboru v praxi ve smyslu akceptování výsledků průzkumu „Uplatnitelnost studentů FSpS MUNI na trhu práce“ (šetření a analýza pro projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSPS - IMPACT). Současně jde o zásadní zkvalitňování závěrečných diplomových prací a přípravě studentů na V+V spolupráci i během studia.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info