Informace o projektu

Posilování kompetencí akademických pracovníků v oblasti statistického zpracování výzkumných dat

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/03/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je zvýšit kompetence vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti statistické analýzy výzkumných dat v oblastech:

  • analýza síly testu (odhad velikosti vzorku, variabilita souboru, změna velikosti statistické významnosti),
  • interpretace výsledků
  • vyhodnocení dotazníkových šetření
  • parametrické a neparametrické testy,
  • jednovýběrové a dvouvýběrové t-testy a analýzu rozptylu,
  • korelace, koeficient determinace,
  • testy nezávislosti chí-kvadrát

V rámci projektu budou probíhat vzdělávací aktivity (2 semináře a 1 workshop) zaměřené na rozšíření znalostí při statistické analýze výzkumných dat v kinantropologickém výzkumu. Semináře budou vedeny formou přednášky (teorie, slabé a silné stránky zvoleného postupu, řešené příklady). Závěrečný workshop proběhne formou debaty nad aktuálními statistickými problémy zúčastněných akademických pracovníků s konkrétními návrhy postupů při statistické analýze dat.

Důraz bude kladen na univerzálnost a přenositelnost (různé software: Statistica, SPSS, R) nově nabývaných schopností a také na praktickou využitelnost výzkumných metod, čímž bude zajištěna větší atraktivita vědeckého bádání a potažmo zvýšená motivace vědecko-výzkumných pracovníků k samostatné výzkumné činnosti.

Výstupem projektu budou volně dostupné prezentace v Powerpointu, videomanuál řešení typových příkladů v software Statistica a popularizační elektronická publikace s předpokládaným názvem „Mýty a omyly ve statistice“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info