Informace o projektu

Rezistence na léčbu monoklonálními protilátkami u B-CLL a B-lymfomů: příčiny vzniku a potenciální intervenční strategie

Kód projektu
15-33561A (kod CEP: NV15-33561A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Terapie monoklonálními protilátkami (mAbs) se často potýká s rezistencí způsobenou snížením exprese cílových antigenů. Podstata zapříčiňujících mechanismů zůstává neznámá, stejně jako účinnost nově vyvinutých mAbs. V tomto projektu budeme testovat vliv několika klinicky nejvíce pokročilých mAbs na úroveň exprese jejich cílového antigenu a určíme funkční důsledky snížené exprese na efektivitu protilátek v usmrcování buněk. Charakterizujeme buněčné mechanismy regulující povrchovou expresi antigenů, které jsou downregulovány v reakci na některou z mAbs. Prozkoumáme, jakými mechanismy jsou tyto antigeny degradovány a budeme sledovat změny na úrovni transkripce a translace, změny v aktivitě promotoru a epigenetické modifikace. Na závěr provedeme screening s inhibitory epigenetických enzymů a celogenomový “loss-of-function” screening s využitím nové technologie na úrovni dnešní doby. Tento přístup povede k identifikaci
proteinů podílejících se na regulaci povrchové exprese a navrhne intervenční strategie, které mohou vést k upregulaci antigenů na buněčném povrchu.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info