Informace o projektu

Implementace problematiky onkologické prevence do přípravy učitelů na Pedagogické fakultě MU v Brně

Kód projektu
DAR-2055-oZ-2015
Období řešení
9/2015 - 9/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Nadace/fond - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je zvýšit zdravotní gramotnost studentů učitelství v oblasti onkologické prevence a vytvořit u nich kompetence, které jim umožní zařadit toto téma do výuky v mateřské a základní škole.
Dále budou také osloveni učitelé z praxe, primárně učitelé ze škol podporujících zdraví, kterým budou předány nejnovější poznatky z oblasti onkologické prevence a didaktiky výchovy ke zdraví.
Dalším cílem je vytvoření monografie, která bude určena pro studenty učitelství a učitele z praxe. Monografie bude obsahovat teoretické informace a návrhy, jak onkologickou prevenci implementovat do předmětů 1. a 2. stupně ZŠ.