Informace o projektu

Specifické iontové efekty pro proteiny v roztocích a podobné biologicky relevantní systémy

Kód projektu
GA203/08/0114
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
ionty solí, enzymatické reakce, membrány, molekulová dynamika, fluorescenční spektroskopie
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ústav fyzikální biologie JČU České Budějovice
Odpovědná osoba Doc. RNDr. Rüdiger Ettrich Ph.D.
Ústav fyzikální chemie
Odpovědná osoba doc. Martin Hof Dr.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba Doc. Mgr. Pavel Jungwirth CSc.
Logo poskytovatele

Mechanismus hydratace iontů a interakce iontů s biomolekulami hrají důležitou roli v mnoha přírodních a biotechnologických procesech. V rámci tohoto projektu plánujeme kombinovat výpočetní a experimentální nástroje s cílem dojít k základnímu porozumění těchto interakcí na molekulové úrovni. Soustředíme se na iontově specifické interakce s proteiny ve vodných a nevodných roztocích a na lipidových membránách. Pečlivě naplánované simulace molekulové dynamiky a expeerimenty nám vposledu dovolí formulovat obecná pravidla, řídící interakce biologicky relevantních iontů se solvatovanými proteiny a membránami, a racionalizovat iontové efekty na aktivitu enzymů.

Publikace

2014

2013

2011

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info