Informace o projektu

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Cílem projektu sedmnácti vysokých škol je přispět ke zvýšení kvality závěrečných prací a vysokoškolského vzdělávání vytvořením celonárodního registru vysokoškolských kvalifikačních prací spojeného s úložištěm kvalifikačních prací vč. odhalování plagiátů (podobných textů). Masarykova univerzita jako rozsáhlá instituce s dlouholetou tradicí a řadící se mezi významné průkopníky v invenci v oblasti IT a v jejich využívání garantuje toto úložiště kvalifikačních prací pro Českou republiku současně jako vědecký a společenský fond. Součástí registru je evidence záznamů a metadat ke každé kvalifikační práci.
Projekt bude uveden do provozu v rozsáhlém měřítku detailně popsaném v Příloze projektu na všech zúčastněných vysokých školách. Bude v netriviálním rozsahu nabízet veškeré možnosti sofistikovaného systému, který v současnosti na českém trhu neexistuje, jak po technologické, tak po uživatelské stránce.
Systém bude individuálně přizpůsobený potřebám jednotlivých škol, se zaměřením na maximální pohodlí uživatelů a úsporu lidských kapacit a bude otevřený jak dalšímu vývoji, tak spolupráci s projekty nesoucími prospěch akademické sféře nebo společnosti. Systém předpokládá diferencovaný přístup jednotlivých škol ve škále od poskytování pouze údajů do registru až po poskytování plných textů prací pro plnohodnotné hledání podobných souborů.

Výsledky

Cílem projektu sedmnácti vysokých škol je přispět ke zvýšení kvality závěrečných prací a vysokoškolského vzdělávání vytvořením celonárodního registru vysokoškolských kvalifikačních prací spojeného s úložištěm kvalifikačních prací vč. odhalování plagiátů (podobných textů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info