Informace o projektu

Tvorba malíře Karla Hemerleina (1807-1884) ve střední Evropě (Karl Hemerlein)

Kód projektu
MUNI/21/FIL/2016
Období řešení
2/2016 - 11/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je uměleckohistorické zpracování tvorby vídeňského malíře Karla Hemerleina a jeho ateliéru. Ve výsledné studii bude představena významná středoevropská tvůrčí osobnost spojující nazarénské umění s kvalitami iluzivní historické malby, již si osvojil u Paula Delaroche. Hemerleinova tvorba dosud nebyla takto zpracována. Studie bude otištěna v rakouském nebo českém recenzovaném odborném časopise.

Publikace

Počet publikací: 1