Informace o projektu

Počátky argotu v Mexiku ve světle koloniálních dokumentů

Kód projektu
MUNI/21/BUZ/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

  • Cílem projektu je detailně prostudovat a analyzovat slovotvorné mechanismy a procesy změn významu při formování argotické slovní zásoby v mexické varietě španělštiny v koloniálním období. Vycházet budeme z původních dobových písemných materiálů, jejichž dosti bohatá a reprezentativní část je dnes uchovávána především ve specializovaném archivu koloniálních dokumentů Archivo General de Indias (AGI) v Seville, příp. i v dalších španělských a evropských knihovnách a archivech.
  • Jedná se o velmi málo probádanou část vývoje slovní zásoby mexické španělštiny, které v historické lexikologii a argotologii španělštiny dosud nebyla systematičtěji věnována dostatečná pozornost.
  • Jednalo by se s velkou pravděpodobností o průlomový počin v oboru, který by zvýšil prestiž Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jako celku v oblasti bádání v humanitních vědách na mezinárodní úrovni.
  • Výsledkem projektu budou 2-3 články v respektovaných mezinárodních odborných časopisech zahrnutých do databází Scopus, Erih Plus nebo Web of Science.
  • Navrhovaný projekt poslouží jako výchozí bod pro projekt většího rozsahu (monografickou studii), který by mapoval vývoj argotické slovní zásoby v mexické španělštině od koloniálního období, přes období nezávislosti v 19. století až po Mexickou revoluci v r. 1910. V rámci tohoto širšího projektu by již byl nezbytný badatelský pobyt ve specializovaných mexických archivech a knihovnách.
  • Navrhovaný projekt má tedy za cíl přinést již první dílčí výsledky v rámci evropských institucí (především AGI, Biblioteca Nacional v Madridu či Iberoamerikanisches Institut v Berlíně), které by navrhovateli zvýšily šance na získání většího výzkumného projektu (např. GAČR).

Předpokládané náklady projektu: 55 000 Kč

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info