Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek v roce 2016 (CHEMTRANS2016)

Kód projektu
MUNI/A/1374/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předmětem výzkumu specifického projektu budou různé typy transformačních reakcí (a jejich potenciální využití ve výzkumu i v praxi), které prodělávají chemické látky za modelových podmínek, v organismech i životním prostředí. Jejich poznání je klíčové jak pro vlastní poznání tak i pro možné aplikace (detekční systémy, biosenzory, aplikace v remediacích či ve farmaceutickém průmyslu apod). Projekt podpoří především studenty doktorských oborů programů Chemie a Biologie na PřF MU, kteří realizují dizertační práce v napojení na aktivity výzkumného centra RECETOX. Počítá se i s podporou nejlepších studentů Mgr. Specifický výzkum zarhne tyto hlavní směry: A - PROTEINOVÉ INŽENÝRSTVÍ (studium enzymů a jejich využitelnosti pro environmentální a farmaceutické aplikace), B - FOTOCHEMIE (výzkum fotoreaktivních skupin a fototransformačních reakcí), C - MAKROMOLEKULÁRNÍ výzkum (makrocyklické látky a jejich využití). Projekt podpoří studenty formou dílčích pracovních úvazků a stipendií. Podporovány budou také aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí. Hlavními výstupy projektu budou studentské publikace v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info