Informace o projektu

Vybrané pokročilé problémy astrofyziky a teoretické fyziky

Kód projektu
MUNI/A/1089/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Plánujeme řešit pokročilé problémy z následujících oblastí:

  • mezihvězdné prostředí vybraných otevřených hvězdokup v UV oblasti spektra,
  • budeme rozvíjet nový mechanismus spontanního narušení supersymetrie,
  • bude studován vliv polarizovaného záření na polarizaci atomů ve hvězdných podmínkách,
  • budeme se zabývat hledáním Blažkova jevu u hvězd typu RR Lyrae.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info