Informace o projektu

Profil senzomotorických schopností dospívající populace 6 – 18 let

Kód projektu
MUNI/A/1428/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cerebellum neboli mozeček je oblast, která zodpovídá za tak důležité funkce, jako je časování a kontrola průběhu pohybu, stejně jako za motorickou paměť. Tyto funkce mozečku byly objeveny teprve nedávno, a proto býval nazýván „tichou oblastí” mozku, neboť ani jeho elektrická stimulace nikdy nevedla k žádnému výsledku, a to z toho důvodu, že přímo nezasahuje do inervace svalů. Projekt vychází z dosavadních analýz vlivu neurologických poruch na pohybový projev v oblasti koordinačních schopností a jeho cílem je zjistit dynamiku vývoje senzomotorických schopností, kterou má na svědomí mozeček u dospívajících jedinců v průběhu ontogeneze.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info