Informace o projektu
Charakterizace struktury nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí vysoce rozlišené NMR spektroskopie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-10504S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Nukleové kyseliny jsou polymorfní biopolymery jejichž struktura velmi citlivě reaguje na nespecifické
fyzikálně chemické parametry prostředí jako např. na pH, teplotu, aktivitu vody, tzv. „molecular crowding
“ nebo na povahu a koncentraci iontů. Tato vlastnost činí charakterizaci jejich fyziologicky relevantních
struktur, zejména v případě DNA, pomocí konvenčních difrakčních/spektroskopických metod značně
problematickou. V řadě případů je výsledná struktura pouze odrazem použitého experimentálního
uspořádání, popř. subjektivního výběru pufrovacího systému. Zde navrhujeme vývoj in-cell NMR
experimentů a schémat pro interpretaci in-cell NMR dat, které umožní určení struktur DNA a RNA v komplexním prostředí živých buněk. Souběžně s tím, navrhujeme přístup, založený na in-vivo/in-cell
NMR spektroskopii, směřující k formulaci pufrovacích systémů, které budou simulovat základní
parametry vnitrobuněčného prostředí. Pufrovací systémy, které budou vyvinuty, mohou sloužit jako
referenční podmínky při stereochemických studiích biopolymerů pomocí konvenčních spektroskopických technik.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info