Informace o projektu

Finanční právo procesní

Kód projektu
MUNI/FR/1522/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je inovace předmětu magisterského navazujícího studia, a to: NP301Zk Finanční právo procesní pro veřejnou správu. Podstatou je doplnění a kompletace studijních materiálů, a to s posílením a vyvážením teoretických a praktických aspektů výuky v rámci studijních materiálů předmětu. V rámci výuky budou pro specializovaná témata zapojeni rovněž experti z praxe.