Informace o projektu

Hudební inventáře raného novověku v českých zemích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-17615S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Palackého v Olomouci

Hudebním inventářům jako specifickému druhu pramene s širokou výpovědní hodnotou se věnovala řada českých badatelů v čele s Jiřím Fukačem, který přinesl první souhrnné zpracování této problematiky. Cílem projektu je dovršit dosavadní výzkum vytvořením a publikováním repertoria, které poskytne edice (v případě vybraných starších) či důkladné popisy (rozsáhlých novějších) hudebních inventářů v českých zemích raného novověku; zohledněny přitom budou inventáře hudebnin i hudebních nástrojů. Budou ověřeny údaje o již známých pramenech a prozkoumány vybrané archivní fondy s cílem nalézt nové. Metodologicky profilované dílčí studie se zaměří na různé otázky zpracování a interpretace historických hudebních inventářů: jejich využití pro psaní hudebních dějin určité lokality či regionu, možnosti zpřístupnění tematických inventářů, otázky vztahu inventáře a dochovaných hudebních pramenů či šíření a cirkulaci určitého repertoáru.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info