Informace o publikaci

Metodika hodnocení dopadů klimatických kampaní

Logo poskytovatele
Autoři

URBAN Jan CHABADA Tomáš SKALÍK Jan

Rok publikování 2018
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Tato metodika stanovuje rámec pro provádění hodnotících studií zaměřených na hodnocení kauzálního dopadu kampaní na individuální mitigační nebo adaptační chování, anebo na motivační faktory takového chování (např. postoje, znalosti a představy). Metodika vychází z osvědčených postupů kauzálního usuzování (Rubin, 1974) a je postavena na využití kvantitativních experimentálních a kvazi-experimentálních postupů. Tím, že tato metodika umožňuje měřit a zvyšovat kauzální efekty kampaní, přispívá i ke zvyšování jejich ekonomické efektivity. Metodika je rozdělena do tematických kapitol pokrývajících. (i) výběr cílových indikátorů; (ii) způsoby odhadu kauzálního efektu; (iii), posuzování velikosti efektu; (iv) výběr odpovídající úrovně hodnocení; (v) výběr realizátora hodnocení. Novost: Podobná metodika pro hodnocení kauzálních dopadů klimatických kampaní (ani kampaní obecně), která by vycházela z osvědčených postupů pro zkoumání kauzálního efektu, nebyla doposud v ČR zpracována.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info