Informace o projektu

Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)

Kód projektu
ROZV/C25/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice

Projekt je zaměřen na dosažení synergetických efektů v oblasti výuky:
Téma I: praktické uplatnění pevných materiálů v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy,
Téma II: charakterizace pevných materiálů,
Téma III: návrh průmyslových reaktorů,
Téma IV: dopad průmyslového využití pevných materiálů na životní prostředí.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů. Projekt je realizován ve spolupráci 13 veřejných vysokých škol.

Hlavním cílem projektu je výměna informací a vzájemné hostování pedagogů a studentů v rámci sítě vytvořené za účelem společné výuky. Vzhledem k tomu, že oblast uplatnění pevných materiálů v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy představuje širokou (téma I až IV) a dynamicky se vyvíjející problematiku, pak cílem projektu je rychlý proces přenosu nových informací z oblasti průmyslových aplikací a výzkumu a vývoje do výuky předmětů odpovídajícího zaměření. Vzájemné propojení předních odborníků z různých vysokých škol umožní dosáhnout synergetického efektu v přenosu informací uvnitř vytvořené sítě a rozšíří výuku o nové prvky. Za účelem naplnění hlavního cíle projektu jsou v rámci vytvořené sítě realizována společná laboratorní cvičení (cíl 1 a cíl 2) a společná teoretická výuka (cíl 3). Důraz je kladen na vytvoření nových laboratorních úloh a teoretických bloků odrážející požadavky kladené na studenty. Vytvořené studijní materiály budou následně sdíleny v rámci vytvořené sítě (cíl 8). Významným prvkem projektu tak je organizace krátkodobých stáží studentů magisterského a doktorského studijního programu na jiných vysokých školách uvnitř vytvořené sítě a to za účelem zaučení těchto studentů na přístrojovém vybavení jiných institucí vytvořené sítě. Tyto stáže přinesou studentům všech zúčastněných vysokých škol nové znalosti, případně prohloubí a rozšíří stávající znalostí o principu a využití jednotlivého vybavení, které je běžně probíráno v rámci výuky, avšak se kterým se studenti na příslušné VŠ nemohou setkat experimentálně.

Projekt dále zahrnuje uspořádání nového třídenního intenzivního kurzu pro studenty doktorských studijních programů za účasti všech partnerů projektu (cíl 4). Tento kurz by se následně organizoval i v dalších minimálně 3 letech po ukončení projektu.

Pro kritické zhodnocení činnosti studentů doktorských studijních programů se uskuteční čtyři jednodenní symposia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info