Informace o projektu
Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy (Karel z Lichtensteinu-Castelcorna)

Kód projektu
DG16P02M013
Období řešení
3/2016 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Muzeum umění Olomouc

Olomoucký biskup a kníže Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1623–1695) patří bezpochyby k nejvýznamnějším osobnostem barokní Evropy. Jeho význam po všech stránkách přesahuje nejen hranice olomoucké diecéze, ale také střední Evropy. Za dobu svého episkopátu diecézi ekonomicky stabilizoval, modernizoval a znovu pozdvihl mezi nejbohatší instituce starého kontinentu. Stal se symbolem obnovené rekatolizace na Moravě, její hospodářské a kulturní obnovy a důležitým hráčem na politické šachovnici střední Evropy. Mimořádný význam sehrál rovněž jako mecenáš. Významným způsobem se zapsal do podoby většiny moravských měst a vystavěl řadu reprezentativních rezidencí včetně unikátních zahrad. Prostředkoval střední Evropě nastupující barokní zkušenost a to na základě konfrontace s nejvýznamnějšími evropskými kulturními a duchovními centry. Zaměstnával mnoho cizích umělců, zakoupil obrazovou sbírku celoevropského významu a na vysokou úroveň na svém dvoře pozvedl většinu uměleckých odvětví. Navzdory významu se však dosud nedočkal syntetického a vyčerpávajícího zpracování a to ani v rámci základního ani aplikovaného výzkumu. Absence zpracování této velmi důležité problematiky se výrazně projevuje rovněž v širším středoevropském kontextu, kde byly obdobně náročné úkoly již v minulosti realizovány. Velký důraz bude proto kladen na kontextuální zasazení výzkumu do celoevropské problematiky a uplatnění inovativních a multidisciplinárních přístupů. Hlavním výstupem grantového projektu bude realizace sedmi výstav a k nim se vážících odborných publikací ve třech jazykových mutacích. Dále budou v závěru projektu k certifikaci předloženy tři metodiky vztahující se k realizaci edukačních aktivit v rámci starého umění za pomoci moderní techniky (tablety a specializovaný software). Inovace v oblasti edukačních aktivit budou v závěru projektu představeny formou workshopů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info