Informace o projektu
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období

Kód projektu
ROZV/16/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Cílem projektu je podpora fáze udržitelnosti projektů v operačních programech Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.
V souvislosti se současnou fází udržitelnosti projektů budou prostřednictvím tohoto rozvojového projektu nastavovány a koordinovány mechanismy pro plynulé zajištění fáze povinné udržitelnosti v souladu s pravidly OP.

Projekt se dále zaměří na přípravu podkladů pro příští programové období 2014 – 2020 s konkrétními doporučeními pro implementaci programů nových OP. Součástí bude i přenos informací o průběhu přípravy nových OP na jednotlivá HS, spolupráce na přípravě nových projektových záměrů především do OP VVV, dále také do další ch operačních programů, jako např. OP PIK, OPŽP atp., sběr námětů pro MŠMT a komunikace a spolupráce s MŠMT při přípravě nových OP, zajištění informovanosti vedení Mu o aktuálním vývoji v oblasti metodik a nastavování jednotlivých výzev v OP.

Součástí činnosti OPR je i zajištění ostatních projektů – rozvojové projekty, organizace interní soutěže FRMU atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info