Informace o projektu
Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace V.

Kód projektu
MUNI/A/0945/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt je zaměřen na podporu výzkumné a vývojové (VaV) činnosti studentů programů doktorského a magisterského studia na FI MU, kteří jsou vedeni převážně školiteli, kteří participovali na stejnojmenných projektech specifického výzkumu řešených v letech 2010 až 2015. Zaměření navrhovaného projektu na uvedené a úspěšně řešené projekty navazuje a dále ji rozšiřuje o perspektivní a originální směry výzkumu tak, aby došlo k dalšímu rozvoji VaV činnosti zúčastněných studentů a dle zaměření i k synergii s výzkumem v centru CERIT. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména stochastických systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů, robotických systémů, komunikačních protokolů a dalších, přírodně motivovaných systémů, zejména biologických a fyzikálních (kvantové výpočty a analýzy jejich vlastností). Další související oblastí je analýza medicínského obrazu, včetně nově vyvíjených metod analýzy s pomocí HW a/nebo SW prostředků. Výzkum v těchto oblastech je na aplikační úrovni často provázán na využívání rozsáhlých výpočetních systémů (například typu cloud atp.) a moderních paralelních architektur, zejména typu CUDA, GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit) a many-core GPU. Další popis projektu je strukturován dle jednotlivých oblastí tak, jak byly právě uvedeny a po obsahové stránce jsou specifikovány níže v části "Odborná charakteristika projektu". V oblastech uvedených pod označením A až M pracují tito školitelé - akademičtí zaměstnanci FI MU: A: doc. RNDr. Jiří Barnat, PhD.; B: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.; C: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; D: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.;. E: prof. RNDr. Petr Hliněný, PhD.; F: prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD.. doc. RNDr. Pavel Matula, PhD., doc. RNDr. Petr Matula, PhD.; G: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., doc. RNDr. Jan Strejček, PhD.; H: prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD., .doc. RNDr. Tomáš Brázdil, PhD.; I: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., doc. RNDr. Eva Hladká, PhD.; J: doc. Mgr. Radek Pelánek, PhD.; K: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.; L:doc.PhDr. Karel Pala, CSc., doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., M: doc. RNDr. Luboš Popelínský, CSc.

Publikace

Počet publikací: 77


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info