Informace o projektu

Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice (Infrastruktura)

Kód projektu
TB0500MV004
Období řešení
3/2016 - 8/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav geodetický, topografický
Odpovědná osoba Ing. Jaroslav Zemek CSc.
Odpovědná osoba Ing. Tomáš Vacek
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
Odpovědná osoba RNDr. Eva Sovjáková

Projekt sleduje dva stupně řešení. V prvním stupni bude připravena zpráva hodnotící aktuální stav Národní infrastruktury prostorových informací (NIPI) v České republice. Na druhém stupni budou převedeny do certifikované metodiky ty části hodnotící zprávy NIPI, v nichž je očekáván další vývoj. Tato zpráva bude sledovat koncepty, tj. pohledy na problematiku, které se promítají do balíčků, uvedených níže. Zpracování balíčků bude konfrontováno se sumou znalostí, která byla zpracována pro hodnocení evropské úrovně Infrastruktur prostorových dat, která je shrnuta v rámci zprávy CEN (CEN/TR 15449, všechny části). Základní podmínkou hodnotící zprávy a certifikované metodiky je technologická neutrálnost všech zjištění a doporučení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info