Informace o projektu

Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)

Kód projektu
IAAX00130801
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
G IMPULS Praha spol.s.r.o.

Navrhovaný projekt je zaměřen na detailní záznam vodní a větrné eroze ve Strážnickém Pomoraví na dolním toku řeky Moravy v průběhu holocénu a zvláště během posledního tisíciletí. Hlavním cílem je odhadnout, do jaké míry byla eroze ovlivněna přírodními a antropogenními faktory v období pádu Velké Moravy, středověké kolonizace, a v současné době intenzivního zemědělského využívání krajiny. Erozní procesy, zaznamenané v povodňových a eolických sedimentech, budou rekonstruovány pomocí sedimentologických, geofyzikálních, mineralogických a geochemických metod a pylové analýzy, doplněných radiokarbonovým, dendrochronologickým a OSL datováním. Získané poznatky budou korelovány s historickými záznamy o využití krajiny a s historicko-klimatologickými údaji o extrémních vichřicích a povodňových událostech. Cílené interdisciplinární studium tohoto přírodního archívu, doplněné historickými údaji, umožní rekonstruovat vývoj klimatu ve střední Evropě v posledním tisíciletí.

Publikace

Počet publikací: 6